Trang chủThông tin thị trườngGiao dịch trực tuyến  Quan hệ cổ đôngPhân Tích Báo Cáo
Kích vào Thanh công cụ để sửa nội dung
Kích vào Thanh công cụ để sửa nội dung

ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ

ĐẦU TƯ VÀ CÁC RỦI RO
Nhìn chung, Người sử dụng cần lưu ý rằng việc đầu tư sẽ có những rủi ro. Người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn và sử dụng các thông tin, hệ thống được cung cấp.

CÁC SỬA ĐỔI
VIS bảo lưu quyền sửa đổi hay hủy bỏ bất kỳ thông tin trên trang web này (bao gồm các thông tin Điều Khoản Miễn Trừ Trách Nhiệm, các trao đổi, dự báo, dự đoán được đưa lên từ bất kỳ bên nào) bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Người sử dụng được đề xuất tham khảo nội dung Điều Khoản Miễn Trừ Trách Nhiệm, Cam kết bảo mật và thường xuyên để cập nhật những thông tin sửa đổi kịp thời (nếu có).

CHÍCH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN
Khi bạn đăng ký hoặc duy trì tài khoản tại VIS, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật và phục vụ cho mục đích kinh doanh của bạn, để đánh giá nhu cầu tài chính của bạn, để xử lý các yêu cầu và giao dịch của bạn, để thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm và cung cấp cho bạn các dịch vụ khách hàng.
Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để cung cấp, cải thiện và quản lý Dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn nhằm mục đích bảo mật và ngăn chặn gian lận cũng như tuân thủ pháp luật. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin của bạn cho các mục đích khác với sự đồng ý của bạn.
Chúng tôi có sẵn các quy trình và quy trình mang tính tổ chức và kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không có đường truyền điện tử qua internet hoặc công nghệ lưu trữ thông tin nào có thể được đảm bảo an toàn 100%, vì vậy chúng tôi không thể hứa hẹn hoặc đảm bảo rằng tin tặc, tội phạm mạng hoặc các bên thứ ba trái phép khác sẽ không thể phá vỡ hệ thống bảo mật của chúng tôi và thu thập, truy cập không đúng cách, đánh cắp hoặc sửa đổi thông tin của bạn.
Dữ liệu ứng dụng. Nếu bạn sử dụng (các) ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin sau nếu bạn chọn cấp cho chúng tôi quyền truy cập hoặc quyền:
Dữ liệu thiết bị di động. Chúng tôi tự động thu thập thông tin thiết bị (chẳng hạn như ID, kiểu máy và nhà sản xuất thiết bị di động của bạn), hệ điều hành, thông tin phiên bản và thông tin cấu hình hệ thống, số nhận dạng thiết bị và ứng dụng, loại và phiên bản trình duyệt, kiểu phần cứng Nhà cung cấp dịch vụ Internet và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động và địa chỉ Giao thức Internet (IP) (hoặc máy chủ proxy). Nếu bạn đang sử dụng (các) ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về mạng điện thoại được liên kết với thiết bị di động của bạn, hệ điều hành hoặc nền tảng của thiết bị di động của bạn, loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID thiết bị duy nhất của thiết bị di động của bạn và thông tin về các tính năng của (các) ứng dụng của chúng tôi mà bạn đã truy cập.
Thông báo đẩy. Chúng tôi có thể yêu cầu gửi cho bạn thông báo đẩy về tài khoản của bạn hoặc một số tính năng nhất định của (các) ứng dụng. Nếu bạn muốn từ chối nhận các loại thông tin liên lạc này, bạn có thể tắt chúng trong cài đặt thiết bị của mình.
Thông tin này chủ yếu cần thiết để duy trì tính bảo mật và hoạt động của (các) ứng dụng của chúng tôi, khắc phục sự cố cũng như cho mục đích báo cáo và phân tích nội bộ của chúng tôi.

COOKIES
Cookies là các tập tin nhỏ lưu những thông tin mà trang web sử dụng để theo dõi các hoạt động truy cập của người dùng. VIS  có thể cài đặt và truy cập vào các tập tin cookies của VIS trên máy tính của bạn để biết được các quảng cáo và chương trình khuyến mãi nào đã mang người dùng đến với trang web của chúng tôi. VIS hoặc bất kỳ bộ phận nào liên quan có thể sử dụng các tập tin cookies để kết nối đến các sản phẩm và dịch vụ của VIS  và để theo dõi các hoạt động của bạn trên các trang web của chúng tôi. Thông tin được thu thập và chia sẻ được ghi lại trong chế độ ẩn danh và không thể nhận dạng cá nhân.

CÔNG NGHỆ BẢO MẬT
VIS  sử dụng công nghệ mã hóa Secure Socket Layer (SSL) để bảo vệ các thông tin bạn gửi lên trang web. Công nghệ này bảo vệ các thông tin của người dùng được riêng tư và toàn vẹn trong quá trình truyền tải giữa máy chủ và trình duyệt của người dùng. Chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo rằng các trang web của chúng tôi luôn được bảo mật và đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo mật.

CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA CHÚNG TÔI
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân được mô tả ở trên với các công ty liên kết của chúng tôi cho mục đích kinh doanh; chẳng hạn như cung cấp dịch vụ khách hàng và thông báo cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ mới. Các công ty liên kết của chúng tôi có thể bao gồm các phòng ban, đơn vị phụ thuộc của VIS, công ty được kiểm soát hoặc sở hữu bởi VIS, cũng như các công ty có quyền sở hữu trong công ty của chúng tôi. Thông tin chúng tôi chia sẻ với các công ty liên kết có thể bao gồm bất kỳ thông tin như: tên, địa chỉ, hình ảnh, thông tin tài khoản v.v… Các công ty liên kết của chúng tôi duy trì việc bảo mật thông tin của bạn ở mức độ tương tự như VIS thực hiện theo Chính sách này.

CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI BÊN THỨ BA
Ngoại trừ các mục đích được mô tả trong Chính sách này, VIS  không tiết lộ thông tin cá nhân cho bất cứ Bên thứ ba nào. Việc tiết lộ cho bên thứ ba có thể bao gồm: chia sẻ thông tin đó với các công ty không liên kết để thực hiện các hỗ trợ dịch vụ cho tài khoản của bạn hoặc tạo thuận lợi cho các giao dịch của bạn với VIS; bao gồm những người cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, pháp lý hoặc dịch vụ kế toán cho VIS. Các công ty không liên kết này sẽ được yêu cầu duy trì tính bảo mật của thông tin, sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ cho các mục đích mà VIS yêu cầu trong quá trình cung cấp các dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các Bên thứ ba theo các hướng dẫn của bạn hoặc với sự chấp thuận của bạn. VIS sẽ không bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai.

TIẾT LỘ THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
Trong một số trường hợp giới hạn, VIS  có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các Bên thứ ba được cho phép hoặc với mục đích tuân thủ các luật và quy định hiện hành. VIS có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để hợp tác với cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật, tuân thủ yêu cầu của tòa án hoặc các yêu cầu chính thức khác và trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền hoặc tài sản của VIS. Ngoại trừ các trường hợp được mô tả trong Chính sách bảo mật này, thông tin cá nhân của bạn sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác trừ khi chúng tôi đã mô tả rõ ràng cách thức chúng tôi sử dụng các thông tin đó tại thời điểm bạn tiết lộ cho chúng tôi hoặc chúng tôi nhận được sự cho phép của bạn.

TÙY CHỌN KHÔNG THAM GIA
Bạn không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có thể yêu cầu. Tuy nhiên, việc này có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể mở hoặc duy trì tài khoản của bạn hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng tất cả thông tin chúng tôi có về bạn đều chính xác, đầy đủ và được cập nhật. Tuy nhiên, bạn có thể giúp chúng tôi đáng kể về vấn đề này bằng cách thông báo ngay cho chúng tôi nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không muốn tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba như được mô tả trong Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email.

ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
Người sử dụng được khuyến cáo đọc các Điều Khoản Miễn Trừ Trách Nhiệm khi tham gia vào trang web này một cách cẩn thận. Việc tham gia vào trang web này được hiểu là Người sử dụng đã đồng ý hoàn toàn và chịu sự ràng buộc bởi Điều Khoản Miễn Trừ Trách Nhiệm.
Tuyên bố loại trừ trách nhiệm này áp dụng đối với tất cả những thiệt hại hoặc tổn thất gây ra do bất kỳ sự không hoạt động được, do lỗi, do không thực hiện, do gián đoạn, do xóa bỏ, do khiếm khuyết, ngưng trệ trong quá trình vận hành hoặc truyền dẫn, do virus máy tính, do hỏng đường truyền, do trộm cắp hoặc phá hoại, hoặc do truy nhập trái phép, sửa đổi trái phép hay sử dụng trái phép các bản ghi, cho dù đó là do vi phạm hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do vô ý hoặc do bất kỳ một nguyên nhân nào khác.

© 2013 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS)  
Trụ sở chính Chi nhánh TP HCM Hỗ trợ khách hàng
Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Địa chỉ: Tầng 2, 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM Tổng đài Chăm sóc Khách hàng
Điện thoại: 024 710 888 48 - Fax: 024 3944 5889 Điện thoại: 028.710 888 48 - Fax: 028 3915 2931 Số Hotline: 024 - 777 01212