Trang chủThông tin thị trườngGiao dịch trực tuyến  Quan hệ cổ đôngPhân Tích Báo Cáo

VIS công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2024  (05/07/2024)
VIS công bố thông tin về khoản vay vốn ngân hàng  (24/06/2024)
Nghị quyết HĐQT về việc Ban hành điều lệ công ty năm 2024  (02/05/2024)
VIS công bố thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029  (02/05/2024)
VIS công bố Biên bản, Nghị quyết, tài liệu đã sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024  (02/05/2024)
VIS công bố khoản vay vốn ngân hàng ngày 29/03/2024  (01/04/2024)
Nghị quyết HĐQT phê duyệt Hạn mức tín dụng  (26/03/2024)
VIS công bố Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024  (07/03/2024)
Quyết định về việc giao dịch trái phiếu ngày 29/12/2023  (29/12/2023)
VIS công bố thông tin về khoản vay vốn ngày 28/12/2023  (28/12/2023)
VIS nhận quyết định chấp thuận làm thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ  (22/12/2023)
VIS nhận quyết định số 1186 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước  (22/12/2023)
VISE công bố thông tin về việc thanh lý hợp đồng với bên liên quan  (28/11/2023)
VISE công bố thông tin bổ nhiệm P.TGĐ Vĩnh Bảo Quốc  (08/08/2023)
Quyết định về việc giao dịch trái phiếu ngày 07/08/2023  (07/08/2023)
VISecurities CBTT về khoản vay vốn ngân hàng ngày 31/07/2023  (01/08/2023)
Quyết định về việc giao dịch trái phiếu ngày 31/07/2023  (31/07/2023)
Quyết định về việc giao dịch trái phiếu ngày 24/07/2023  (24/07/2023)
Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh danh mục đầu tư kinh doanh trái phiếu  (21/07/2023)
VISE công bố thông tin bổ nhiệm TGĐ Dương Kỳ Hiệp, P.TGĐ Vũ Hoàng Minh  (18/07/2023)
Quyết định về việc giao dịch trái phiếu ngày 17/07/2023  (17/07/2023)
VISE công bố giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin  (29/06/2023)
VISE thông báo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7  (29/06/2023)
Quyết định về việc giao dịch trái phiếu ngày 28/06/2023  (29/06/2023)
Quyết định về việc giao dịch trái phiếu ngày 27/06/2023  (28/06/2023)
Nghị quyết HĐQT thông qua về việc bổ sung danh mục đầu tư kinh doanh trái phiếu  (23/06/2023)
VISE thông báo tổ chức kiểm toán năm 2023  (15/06/2023)
VISE thông báo thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động  (06/06/2023)
VIS công bố thông tin về khoản vay vốn ngân hàng ngày 31/05/2023  (01/06/2023)
Nghị quyết HĐQT thông qua hạn mức và phương án đầu tư kinh doanh trái phiếu  (16/05/2023)
Quyết định về việc giao dịch trái phiếu Tandoland  (16/05/2023)
Nghị quyết HĐQT về giao dịch trái phiếu Toàn Hải Vân  (09/05/2023)
VIS công bố thông tin về khoản vay vốn ngân hàng  (04/05/2023)
VIS công bố thông tin thay đổi nhân sự  (28/04/2023)
VIS công bố thông tin ban hành Điều lệ công ty  (28/04/2023)
Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập CTCP Quản lý quỹ Doanh Việt  (25/04/2023)
Nghị quyết HĐQT về giao dịch trái phiếu Toàn Hải Vân  (05/04/2023)
Nghị quyết HĐQT phê duyệt Hạn mức tín dụng  (13/03/2023)
VIS công bố Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023  (08/03/2023)
Nghị quyết HĐQT về giao dịch trái phiếu ngày 24/02/2023  (27/02/2023)
Nghị quyết HĐQT về giao dịch trái phiếu ngày 22/02/2023  (23/02/2023)
Nghị quyết HĐQT về giao dịch trái phiếu ngày 13/02/2023  (14/02/2023)
Nghị quyết HĐQT về giao dịch trái phiếu ngày 10/02/2023  (14/02/2023)
Nghị quyết HĐQT về giao dịch trái phiếu ngày 30/01/2023  (31/01/2023)
Nghị quyết HĐQT về giao dịch trái phiếu Đắk Lắk ngày 10/01/2023  (11/01/2023)
Nghị quyết HĐQT về giao dịch trái phiếu Golf Long Thành ngày 10/01/2023  (11/01/2023)
Nghị quyết HĐQT thông qua hạn mức đầu tư trái phiếu năm 2023  (10/01/2023)
Nghị quyết HĐQT về giao dịch trái ngày 31/12/2022  (03/01/2023)
Nghị quyết HĐQT về giao dịch trái ngày 29/12/2022  (30/12/2022)
Nghị quyết HĐQT về giao dịch trái ngày 28/12/2022  (29/12/2022)

- VIS. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

- VIS. Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Vĩnh Bảo Quốc

- VIS. Điều lệ công ty sửa đổi lần thứ 03.

- VIS. Bổ nhiệm Kế toán trưởng từ ngày 03/05/2018.

- VIS. Giấy phép điều chỉnh về Bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán.

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK số 1118/QĐ-XPVPHC ngày 23/11/2017

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK số 877/QĐ-XPVPHC ngày 21/09/2017

- VIS. công văn số 5377/UBCK-QLKD ngày 04/08/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ngừng hoạt động giao dịch ký quỹ chứng khoán.

- VIS. Thay đổi Tổng Giám đốc và người được Ủy quyền công bố thông tin từ ngày 28/07/2017

- Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản

- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Bích Diệp từ ngày 01/06/2017

- VIS. Thay đổi Quyền Tổng Giám đốc

- VIS. Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

- VIS. Bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Thái Bình

- VIS. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động

- VIS. Điều lệ sửa đổi

- Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc lựa chọn NĐT mua cổ phiếu

- Công văn của UBCK về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

- VIS. Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2016

- VIS. Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung thành viên HĐQT

- VIS. Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn

- VIS. Ký kết hợp đồng kiểm toán 2016.

- VIS. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát
- Người được miễn nhiệm: Bà Nguyễn Thị Thu Hương
- Người được bổ nhiệm: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
Chi tiết xem file đính kèm

- VISecurities bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Thái Bình (Chi tiết xem file đính kèm)

- VISecurities công bố báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính 06 tháng đầu năm 2013

- VISecurities công bố Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013 đã kiểm toán (phần 1)

- VISecurities công bố Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013 đã kiểm toán (phần 2)

- VISecurities công bố Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013 đã kiểm toán (phần 3)

- VIS công bố báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2013

- Công ty CP Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam công bố thông tin về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng vì lý do cá nhân

    Quyết định của Chủ tịch HĐQT

© 2013 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS)  
Trụ sở chính Chi nhánh TP HCM Hỗ trợ khách hàng
Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Địa chỉ: Tầng 2, 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM Tổng đài Chăm sóc Khách hàng
Điện thoại: 024 710 888 48 - Fax: 024 3944 5889 Điện thoại: 028.710 888 48 - Fax: 028 3915 2931 Số Hotline: 024 - 777 01212