Trang chủThông tin thị trườngGiao dịch trực tuyến  Quan hệ cổ đôngPhân Tích Báo Cáo

Môi giới và tư vấn đầu tư
Tài chính doanh nghiệp
   
 
11:20 - Thứ tư, 31/10/2018
Dịch vụ quản lý sổ cổ đông
VIS cung cấp dịch vụ quản lý sổ cổ đông chuyên nghiệp cho các đối tác là các công ty đại chúng và hỗ trợ các đối tác trong việc:
1. Quản lý sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
- Tiến hành quản lý “Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần” của cổ đông.
- Hủy sổ khi cổ đông không còn nắm giữ cổ phần.
- Cấp mới sổ cổ đông trong các trường hợp mất mát, hư hỏng và chuyển nhượng cho cổ đông mới.
- Quản lý và lưu giữ thông tin về hệ thống sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
2. Hỗ trợ các thủ tục hành chính liên quan đến quyền của cổ đông.
- Chuẩn bị danh sách cổ đông thực hiện quyền như: trả cổ tức, trả cổ phiếu thưởng, chia tách cổ phiếu, họp đại hội cổ đông…
- Soạn thảo và gửi thông báo cho cổ đông về việc chia tách cổ phiếu, trả cổ tức bằng cổ phiếu, quyền mua cổ phần phát hành thêm, ngày đăng ký sở hữu cuối cùng, ngày chi trả cổ tức, ngày tổ chức đại hội cổ đông, ngày phát hành mới,…
3. Thực hiện các quyền cho cổ đông
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thực hiện chia tách cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông
- Nhận đăng ký quyền mua thêm cổ phiếu trong các đợt phát hành thêm, chuyển nhượng quyền mua trong các đợt phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, thu tiền mua cổ phần phát hành thêm.
- Thực hiện nhận, chuyển quyền sở hữu
4. Báo cáo định kỳ
- Danh sách cổ đông và số lượng cổ phần nắm giữ
- Danh sách giao dịch chuyển nhượng cổ phần
- Thông tin liên quan việc chuyển nhượng của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Quý khách hàng có thể Download biểu mẫu tại đây:
- Giấy Đề Nghị Trả Cổ tức bằng Chuyển khoản

- Giấy Ủy Quyền
- Hợp Đồng Chuyển Nhượng
- Đề Nghị Thay Đổi Thông Tin
- Đề Nghị Cấp lại Giấy Chứng Nhận sở hữu cổ phần
- Đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản

Quản lý sổ cổ đông Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)::
1. Hướng dẫn chuyển nhượng cổ phần
2. Hướng dẫn thay đổi thông tin cổ đông
3. Hướng dẫn thực hiện quyền mua phát hành thêm
4. Hướng dẫn phong tỏa, giải tỏa cổ phần

VIS
Số lượt đọc: 13063  -  Cập nhật lần cuối: 08/04/21 04:44:22
  
© 2013 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS)  
Trụ sở chính Chi nhánh TP HCM Hỗ trợ khách hàng
Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Địa chỉ: Tầng 2, 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM Điện thoại : 024 710 888 48 (HO)/ 028 710 888 48 (CN)
Điện thoại: 024 710 888 48 - Fax: 024 3944 5889 Điện thoại: 028.710 888 48 - Fax: 028 3915 2931 - Đặt lệnh: bấm phím 1
- Giao dịch trực tuyến: bấm phím 2
- Hỗ trợ về sản phẩm, dịch vụ: bấm phím 3
- Hỗ trợ thông tin khác: bấm phím 0