09:51 - Thứ năm, 11/07/2019
Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O thông báo quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

 

Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O

Mã chứng khoánCEO

 

 

Ngày đăng ký cuối cùng05/07/2019

Tỉ lệ thực hiện

 3:2

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 11/07/2019 đến ngày 22/07/2019

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 11/07/2019 đến ngày 31/07/2019

VIS
Số lượt đọc: 714  -  Cập nhật lần cuối: 09/12/19 01:56:03