02:36 - Thứ sáu, 16/12/2016
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM DỰ MUA THỎA THUẬN CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA BỘ QUỐC PHÒNG TẠI CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AIC
.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham dự mua thỏa thuận cổ phần thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ AIC trong thời gian từ 9h ngày 12/12/2016 đến 15h30 ngày 15/12/2016 như sau:

-      Tổng số nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phần                :  01 nhà đầu tư

                             Trong đó:                     Tổ chức           :   00 người

                                                                  Cá nhân           :    01 người

-      Số lượng cổ phần được đăng ký mua: 306.000 cổ phần, tương đương 100% khối lượng cổ phần chào bán

-      Số tiền đặt cọc thu được: 342.720.000 đồng (Ba trăm bốn mươi hai triệu, Bảy trăm hai mươi nghìn đồng)

      Trân trọng thông báo!

VIS
Số lượt đọc: 45448  -  Cập nhật lần cuối: 22/03/23 05:51:07