10:20 - Thứ tư, 07/09/2016
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TẠI CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AIC
.

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá bán cổ phần thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ AIC, chi tiết như sau:

  • Số lượng nhà đầu tư đăng ký             :            08 nhà đầu tư
  • Số lượng cổ phần được đăng ký        :            1.986.000 cổ phần     

Trong đó:

- Số lượng nhà đầu tư cá nhân

:

08 người

Đăng ký

:

1.986.000 cổ phần

  • Cá nhân trong nước

:

08 người

Đăng ký

:

1.986.000 cổ phần

  • Cá nhân nước ngoài

:

00 người

Đăng ký

:

00 cổ phần

- Số lượng nhà đầu tư tổ chức

:

00 tổ chức

Đăng ký

:

00 cổ phần

  • Tổ chức trong nước

:

00 tổ chức

Đăng ký

:

00 cổ phần

  • Tổ chức nước ngoài

:

00 tổ chức

Đăng ký

:

00 cổ phần

 

  • Số tiền đặt cọc thu được: 2.038.033.200 đồng (Bằng chữ: Hai tỉ, ba mươi tám triệu, ba mươi ba nghìn, hai trăm đồng).

Trân trọng thông báo!

VISE
Số lượt đọc: 46304  -  Cập nhật lần cuối: 26/09/23 03:20:15