09:19 - Thứ năm, 13/01/2011
Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Nhà TP. Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá cổ phần
 
1 Ngày đấu giá 20/01/2011
2 Lần đấu giá 1
3 Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Nhà TP. Hồ Chí Minh
4 Vốn điều lệ 1.550.000.000.000
5 Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.679.870
6 Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.679.870
7 Mệnh giá: 10.000
8 Giá khởi điểm: 10.100
9 Bước giá 100
10 Bước khối lượng 10
11 Khối lượng tối thiểu  100
12 Khối lượng tối đa 3.679.870
13 Giá trị phát hành 36.798.700.000
14 Số mức giá 2

 

 
File đính kèm  
  20101230 - QUYCHEBIDVTAHDBANK.pdf
  Cong bo thong tin HDBank.pdf
  QD BAN PHANVON CUA BIDV TAI HDBANK.pdf
  THONGBAO BAN DAUGIA BIDV TAI HDBANK.pdf
  MAUDON - HDBANK.doc
  MAUUQ HDBANK.doc
  bcb-HDBank chap thuan chinh thuc..pdf
HOSE
Số lượt đọc: 12246  -  Cập nhật lần cuối: 26/09/23 03:20:15