Trang chủThông tin thị trườngGiao dịch trực tuyến  Quan hệ cổ đôngPhân Tích Báo Cáo
Tin HOSE
Tin HASTC
Tin đấu giá
Tin kinh tế
Tin VIS
   
 
04:37 - Thứ hai, 14/06/2010
Thông báo đấu giá: Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
 
1 Ngày đấu giá 30/06/2010
2 Lần đấu giá 1
3 Tổ chức phát hành: Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
4 Vốn điều lệ 4.248.000.000.000
5 Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 105.745.400
6 Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 105.745.400
7 Mệnh giá: 10.000
8 Giá khởi điểm: 14.000
9 Bước giá 100
10 Bước khối lượng 100
11 Khối lượng tối thiểu  0
12 Khối lượng tối đa 0
13 Giá trị phát hành 1.057.454.000.000
14 Số mức giá 2

 

 
   
  QD PHEDUYET PACP CTY THUYDIEN DANHIM HAMTHUAN DAMI.pdf
  PHUONGAN CPH CTY THUYDIEN DANHIM HAMTHUAN DAMI.pdf
  MAUUQ CTY THUYDIEN DANHIM HAMTHUAN DAMI.doc
  MAUDON CTY THUYDIEN DANHIM HAMTHUAN DAMI.doc
  DUTHAODIEULE CTY THUYDIEN DANHIM HAMTHUAN DAMI.pdf
  BAN CBTT CTY THUYDIEN DANHIM HAMTHUAN DAMI.pdf
  20100604QCHE CTYTHUYDIENDANHIM HAMTHUAN DAMI.pdf
  20100406 TBAODAUGIA CTYTHUYDIEN DANHIM HAMTHUAN DAMI.pdf
HOSE
Số lượt đọc: 7054  -  Cập nhật lần cuối: 25/11/22 07:39:24
  
Tin tiếp theo
 
© 2013 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS)  
Trụ sở chính Chi nhánh TP HCM
Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Địa chỉ: Tầng trệt, 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 04 3944 5888 - Fax: 04 3944 5889 Điện thoại: 08 3915 2930 - Fax:08 3915 2931
Hỗ trợ khách hàng
Điện thoại: 04 3944 7037 - 04 3944 7036