03:56 - Thứ sáu, 30/01/2015
SJD: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:
_
File đính kèm:
20150130 - SJD - BC THAY DOI SO CPBQDLH.pdf
(Nguồn: HSX)
Số lượt đọc: 11238  -  Cập nhật lần cuối: 26/09/23 03:20:15