03:56 - Thứ sáu, 30/01/2015
TTP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Lê Minh Cường
Lê Minh Cường báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến như sau:
_
File đính kèm:
20150130 - TTP - Bao cao ket qua giao dich (Le Minh Cuong).pdf
(Nguồn: HSX)
Số lượt đọc: 6912  -  Cập nhật lần cuối: 17/09/21 01:13:42