03:56 - Thứ sáu, 30/01/2015
HLA: Nghị quyết HĐQT về việc lên giao dịch tại sàn UPCOM
Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lên giao dịch tại sàn UPCOM như sau:
_
File đính kèm:
20150130 - HLA - CBTT NQ HDQT VE VIEC LEN GD UPCOM.pdf
(Nguồn: HSX)
Số lượt đọc: 5721  -  Cập nhật lần cuối: 17/09/21 01:13:42