03:36 - Thứ sáu, 30/01/2015
E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tại ngày 29/01/2015
Quỹ ETF VFMVN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tại ngày 29/01/2015 như sau:
_
File đính kèm:
20150130 - E1VFVN30 - NAV ngay 29.1.2015.pdf
(Nguồn: HSX)
Số lượt đọc: 4048  -  Cập nhật lần cuối: 27/10/21 09:40:49