05:29 - Thứ tư, 28/01/2015
BIC: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh 2015
Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh 2015 như sau:

-


File đính kèm:
20150128 - BIC - NQ HDQT ve KHKD 2015.pdf
(Nguồn: HSX)
Số lượt đọc: 3850  -  Cập nhật lần cuối: 15/08/22 09:04:30