12:57 - Thứ tư, 26/11/2014
SCL - ,Phó Tổng Giám đốc bán bất thành 199.000 CP
Ông Nguyễn Hồng Quyền - Ủy viên HĐQT,Phó Tổng Giám đốc SCL chưa bán được cổ phiếu do thanh khoản của mã SCL trong thời gian đăng ký bán thấp, không đủ số lượng mua để bán.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồng Quyền

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT,Phó Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: SCL

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 199.000 CP (tỷ lệ 2,21%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 199.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 199.000 CP (tỷ lệ 2,21%)

- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do thanh khoản của mã SCL trong thời gian đăng ký bán thấp, không đủ số lượng mua để bán

- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/10/2014

- Ngày kết thúc giao dịch: 20/11/2014.

Theo HNX
Số lượt đọc: 8622  -  Cập nhật lần cuối: 17/09/21 01:13:42