12:57 - Thứ tư, 26/11/2014
DID - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 40.000 CP
CTCP DIC Đồng Tiến (DID) thông báo, ông Nguyễn Thái Học - Phó Chủ tịch HĐQT,Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 40.000 CP từ 28/11/2014.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thái Học 

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT,Phó Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: DID

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40.000 CP (tỷ lệ 0,8%) 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 40.000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân 

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/11/2014

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/12/2014.

Theo HNX
Số lượt đọc: 9308  -  Cập nhật lần cuối: 01/07/22 09:36:48