12:57 - Thứ tư, 26/11/2014
DHT - Phó Tổng Giám đốc đã bán 69.000 CP
CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT) thông báo, ông Hoàng Trọng Nguyên - Phó Chủ tịch HĐQT,Phó Tổng Giám đốc đã bán 69.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Trọng Nguyên

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT,Phó Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: DHT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 699.000 CP (tỷ lệ 11,13%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 69.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 69.000 CP 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 630.000 CP (tỷ lệ 10,03%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/11/2014

- Ngày kết thúc giao dịch: 24/11/2014.

Theo HNX
Số lượt đọc: 9498  -  Cập nhật lần cuối: 17/09/21 01:13:42