12:57 - Thứ tư, 26/11/2014
PFL - PVX thoái toàn bộ 36,03% vốn
Từ ngày 28/11/2014, Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam đăng ký bán hết 18.012.975 cổ phiếu Cty CP Dầu khí Đông Đô (PFL).

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

- Mã chứng khoán: PFL

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.012.975 CP (tỷ lệ 36,03%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lương Ngọc Lân

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 20.000 CP (tỷ lệ 0,04%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 18.012.975 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu lại các khoản mục đầu tư 

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/11/2014

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/12/2014.

Theo HNX
Số lượt đọc: 11472  -  Cập nhật lần cuối: 09/06/23 08:33:13