12:57 - Thứ tư, 26/11/2014
TNG - Em gái Chủ tịch HĐQT đã mua 16.000 CP
CTCP Đầu tư và Thương mại TNG thông báo, bà Nguyễn Thị Miện - Em gái Chủ tịch HĐQT đã mua 16.000 CP.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Miện

- Mã chứng khoán: TNG

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Thời

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.445.147 CP (tỷ lệ 16,51%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 16.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16.000 CP (tỷ lệ 0,11%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/10/2014

- Ngày kết thúc giao dịch: 21/11/2014.

Theo HNX
Số lượt đọc: 9661  -  Cập nhật lần cuối: 17/09/21 01:13:42