12:57 - Thứ tư, 26/11/2014
PID - PVX quyết định thoái toàn bộ 50% vốn
CTCP Trang trí nội thất Dầu Khí (PID) thông báo, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đăng ký bán 2.000.000 CP từ 28/11/2014.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

- Mã chứng khoán: PID

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP (tỷ lệ 50%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Hoàng Phương

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.000.000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: tái cơ cấu lại các khoản mục đầu tư

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/11/2014

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/12/2014.

Theo HNX
Số lượt đọc: 9116  -  Cập nhật lần cuối: 17/09/21 01:13:42