12:57 - Thứ tư, 26/11/2014
FIT được chấp thuận niêm yết bổ sung 3,2 triệu CP
Sở GDCK Hà Nội thông báo chấp thuận cho CTCP Đầu tư F.I.T được niêm yết bổ sung 3.222.500 cổ phiếu.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;

- Mã cổ phiếu: FIT;

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

- Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ 

- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 3.222.500 cổ phiếu (Ba triệu hai trăm hai mươi hai nghìn năm trăm cổ phiếu)

- Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 32.225.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ hai trăm hai mươi lăm triệu đồng)

 
Theo HNX
Số lượt đọc: 9638  -  Cập nhật lần cuối: 17/09/21 01:13:42