03:25 - Thứ hai, 14/07/2014
DBT - Chế biến thủy Hải sản Liên Thành đăng ký mua 80.000 CP
Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/07/2014.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Chế biến thủy Hải sản Liên Thành

- Mã chứng khoán: DBT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 924.576 CP (tỷ lệ 30,82%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Kim Hồng

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Giám đốc

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 80.000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/07/2014

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/08/2014.

 
Theo HNX
Số lượt đọc: 9306  -  Cập nhật lần cuối: 17/09/21 01:13:42