03:25 - Thứ hai, 14/07/2014
SAF - thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO (SAF) thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Theo đó, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty được đăng tải chi tiết tại đây

Theo HNX
Số lượt đọc: 51712  -  Cập nhật lần cuối: 22/03/23 05:51:07