03:25 - Thứ hai, 14/07/2014
SHS - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đăng ký bán 4,1 CP
Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/07/2014

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- Mã chứng khoán: SHS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.109.000 CP (tỷ lệ 4,12%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thoại

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 25.000 CP (tỷ lệ 0,03%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.109.000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/07/2014

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/08/2014.

 
Theo HNX
Số lượt đọc: 4440  -  Cập nhật lần cuối: 27/10/21 09:40:49