09:35 - Thứ năm, 10/07/2014
B82 - Trưởng Ban kiểm soát mua bất thành 150.000 CP
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15.021 CP (tỷ lệ 0,5%).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lại Văn Hữu

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát

- Mã chứng khoán: B82

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.021 CP (tỷ lệ 0,5%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15.021 CP (tỷ lệ 0,5%)

- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Bận đi công tác không thực hiện giao dịch được

- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/06/2014

- Ngày kết thúc giao dịch: 04/07/2014.

Theo HNX
Số lượt đọc: 7824  -  Cập nhật lần cuối: 09/06/23 08:33:13