01:57 - Thứ ba, 27/08/2019
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai thông báo quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:

.

Thông báo thực hiện quyền mua

Tên chứng khoán

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Mã chứng khoán

XMC

Ngày đăng ký cuối cùng

17/01/2018

Tỉ lệ thực hiện

4:1

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 24/01/2018 đến ngày 05/02/2018

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 24/01/2018 đến ngày 12/02/2018  

VIS
Số lượt đọc: 4614  -  Cập nhật lần cuối: 17/09/21 01:13:42