04:28 - Thứ tư, 28/06/2017
Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy thông báo quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:

.

Thông báo thực hiện quyền mua

Tên chứng khoán

Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

Mã chứng khoán

NBB

Ngày đăng ký cuối cùng

27/06/2017

Tỉ lệ thực hiện

2:1

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

06/07/2017 đến 24/07/2017

Thời gian đăng ký đặt mua

06/07/2017 đến 02/08/2017

VIS
Số lượt đọc: 6436  -  Cập nhật lần cuối: 17/09/21 01:13:42