09:34 - Thứ năm, 02/06/2016
Thêm 109 doanh nghiệp sẽ cổ phần hóa giai đoạn 2016 – 2020

.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 19 phương án sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, trong đó bổ sung 106 doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2015 và 109 DN cổ phần hóa giai đoạn 2016 - 2020.

Thông tin trên đưa ra tại Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tái cơ cấu DNNN vẫn được tiếp tục thực hiện theo hai hướng: Đẩy mạnh cổ phần hóa và đổi mới hệ thống quản trị DNNN. Đặc biệt trong năm 2015, các DN nói chung và DNNN nói riêng bắt đầu chuyển đổi hoạt động theo Luật DN sửa đổi năm 2014.

Kế hoạch trong năm 2015, cả nước còn phải cổ phần hóa 289 DN. Tuy nhiên, hết 6 tháng đầu năm nay cả nước cổ phần hóa 61 DN (trong đó có 5 Tổng công ty và 56 DN, bộ phận doanh nghiệp), 46 DN thực hiện đấu giá cổ phần lần đầu và thoái vốn thông qua sở giao dịch chứng khoán, bằng 28% số lượng cả năm 2014.

Trong số 221 DN thực hiện cổ phần hóa trong năm 2015 theo kế hoạch, có 44 DN đã công bố giá trị doanh nghiệp, 127 DN đang xác định giá trị doanh nghiệp.

Tình hình thoái vốn (ra khỏi 5 lĩnh vực nhạy cảm: bất động sản, chứng khoán, tài chính ngân hàng, bảo hiểm và quỹ đầu tư, tính từ thời điểm Quốc hội ban hành Nghị quyết số 21/2011/QH13 ngày 26/11/2011), 2 quý đầu năm 2015, thoái được 7.522 tỷ đồng, thu được 11.161 tỷ đồng, bằng 1,48 lần giá trị sổ sách.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc các DN cổ phần hóa bắt buộc phải niêm yết trên thị trường chứng khoán đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sớm được giao dịch cổ phiếu sau khi cổ phần hóa.

Qua đó cũng góp phần tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu của DN và tạo cơ hội cho các DN tập dượt về các chế độ như công bố thông tin, báo cáo tài chính… trước khi lên sàn niêm yết.

Đến nay, đã có 23 Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp DNNN theo tiêu chí, danh mục phân loại DN 100% vốn Nhà nước. Thủ tướng đã phê duyệt 19 phương án, trong đó bổ sung 106 DN cổ phần hóa năm 2015 và 109 DN cổ phần hóa giai đoạn 2016 – 2020.

An Ngọc

Theo Trí thức trẻ

VIS
Số lượt đọc: 11562  -  Cập nhật lần cuối: 17/09/21 01:13:42