09:34 - Thứ năm, 02/06/2016
Nhựa Bình Minh dự kiến sáp nhập với Nhựa Đà Nẵng và nới room 100%

.

Dự kiến việc hoàn đổi cổ phiếu để sáp nhập DPC vào BMP sẽ được thực hiện vào quý 3 đến quý 4/2016.

Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên 2016 của CTCP Nhựa Bình Minh (mã: BMP), công ty sẽ trình cổ đông thông qua việc sáp nhập với CTCP Nhựa Đà Nẵng (mã: DPC) để mở rộng địa bàn kinh doanh và tăng trưởng thị phần. BMP không nêu rõ phương án sáp nhập nhưng theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên của DPC thì dự kiến, BMP sẽ phải phát hành 604.065 cổ phiếu để thực hiện hoán đổi với cổ phiếu DPC. Tỷ lệ hoán đổi cổ phần được đề xuất là 100:27.

Như vậy số lượng cp BMP sau sáp nhập sẽ là 46.082.545 cổ phiếu.

Sau sáp nhập, DPC sẽ chuyển đổi từ mô hình CTCP sang hình thức Công ty TNHH MTV do BMP sở hữu 100% vốn điều lệ. Toàn bộ người lao động của DPC sẽ tiếp tục làm việc tại đơn vị mới trong năm đầu tiên. Sau 1 năm, đơn vị mới có quyền thay đổi và sắp xếp lại lao động.

Dự kiến việc hoàn đổi cổ phiếu để sáp nhập DPC vào BMP sẽ được thực hiện vào quý 3 đến quý 4/2016. Hiện tại, BMP đang nắm 29,05% cổ phần của DPC.

Tài liệu ĐHCĐ của BMP cũng cho biết công ty đặt kế hoạch kinh doanh năm 2016 với doanh thu là 3.330 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 600 tỷ đồng. Cổ tức bằng tiền mặt dự kiến tối thiểu 20%. Trong năm 2016 và 2017, công ty có kế hoạch đầu tư lên tới 620 tỷ đồng.

Năm 2015 dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%, tương ứng tổng số tiền gần 273 tỷ đồng. Trong đó, công ty đã tạm ứng đợt 1 là 15%.

Một vấn đề khác là BMP trình ĐHCĐ kế hoạch nới room cho nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

Ngoài ra, đại hội lần này cũng trình kế hoạch miễn nhiệm Thành viên HĐQT Nguyễn Hồng Minh và bổ nhiệm bà Đặng Thị Thu Hà là người đại diện của SCIC tham gia HĐQT.

Hà Phương

Theo Trí thức trẻ

VIS
Số lượt đọc: 8842  -  Cập nhật lần cuối: 17/09/21 01:13:42