03:26 - Thứ sáu, 03/04/2009
Thông báo chi trả cổ tức đợt 02/2008 của công ty CP Bê Tông Biên Hòa
Công ty CP Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2008 cho cổ đông của Công ty CP Bê Tông Biên Hòa như sau:

 

 • Căn cứ Quyết định số 1.047/QĐ-TTG ngày 18/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa và quyết định chuyển Công ty Bê Tông Biên Hòa thành Công ty Cổ Phần Bê Tông Biên Hòa.
 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội cổ đông bất thường sửa đổi, thông qua ngày 08/11/2008.
 • Căn cứ Điều 2, Nghị Quyết kỳ họp lần thứ 37/2009 ngày 21/03/2009 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2008 cho cổ đông Công ty Bê Tông Biên Hòa.
 • Căn cứ tình hình thực tế kinh doanh của Công ty cổ phần Bê Tông Biên Hòa.
 • Căn cứ vào Hợp đồng ủy thác quản lý sổ cổ đông số 001/2008/VIS10-QLCĐ ngày 08/01/2008 được ký giữa Công ty Cổ phần Bê Tông Biên Hòa và Công ty Cổ phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh(VIS).
 1. Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Bê Tông Biên Hòa
  - Địa chỉ : Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh
  - Vốn điều lệ : 45.000.000.000 đồng
  - Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
 2. Tỷ lệ chi cổ tức đợt 2 (bằng tiền) : 2%/ năm( 200đ/CP).
 3. Đối tượng nhận cổ tức : Cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty cổ phần Bê Tông Biên Hòa tại thời điểm chốt danh sách cổ đông lúc 16h30 ngày 31 tháng 03 năm 2009.
 4. Thời gian thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2008 : bắt đầu từ 09h00 ngày 10/04/2009
 5. Hình thức chi trả cổ tức : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 6. Địa điểm chi trả cổ tức : Quý cổ đông không làm việc tại công ty, nhận cổ tức tại địa điểm sau:
 • Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam – CN Thành phố Hồ Chí Minh (VIS)
 • Địa chỉ : Lầu 2, tòa nhà ITAXA, số 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 03, TP. HCM
 • Điện thoại : 08 - 3930 2320 (Ext : 131/176) - Fax : 08 - 3930 2321
 • Liên hệ : Ms. Quỳnh Anh / Ms. Thúy – Giao dịch viên Phòng Dịch vụ khách hàng
Cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức thông qua chuyển khoản, đề nghị cổ đông gửi thông báo số tài khoản Ngân hàng về nơi chi trả cổ tức theo quy định nêu trên để thực hiện.
 1. Thủ tục chi trả cổ tức :
 1. Đối với cổ đông cá nhân và tổ chức khi nhận cổ tức tại VIS bằng tiền mặt
 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu bản chính được ghi trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cá nhân)
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sao y bản chính (đối với tổ chức)
 • Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện của công ty được ký trong giấy đề nghị chi trả cổ tức (đối với công ty)
 • Giấy giới thiệu của tổ chức và giấy tờ tùy thân của người đi làm thủ tục lĩnh cổ tức (đối với tổ chức)
 • Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.( đối với cá nhân và tổ chức)
Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có đầy đủ giấy tờ sau:
 •  Giấy ủy quyền hợp pháp (có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền)
 •  Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
 •  Giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền và Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu có chứng thực của người ủy quyền.
 1. Đối với cổ đông cá nhân và tổ chức khi nhận cổ tức bằng chuyển khoản có gửi thư cho VIS những hồ sơ sau:
 • Giấy đề nghị chi trả cổ tức theo mẫu của VIS (01 bản chính )
 • Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần 01 bản phôtô
 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu bản chính được ghi trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần 01 bản photo có chứng thực (đối với cá nhân)
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sao y bản chính (đối với tổ chức)
 • Giấy chứng minh nhân dân có chứng thực của người đại diện của công ty được ký trong giấy đề nghị chi trả cổ tức (đối với công ty)
 1. Đối với cổ đông làm việc tại công ty :

Các cổ đông là CBCNV đang làm việc tại Công ty cổ phần bê tông Biên hòa nhận cổ tức tại phòng kế toán công ty - Đường 1A, Khu Công nghiệp Biên hòa 1, tỉnh Đồng nai (Tel: 061 3836196)
Lưu ý: Đối với công ty trong Giấy đề nghị chi trả cổ tức phải có đóng đấu công ty và chữ ký của người có thẩm quyền.

File đính kèm:

VIS
Số lượt đọc: 6316  -  Cập nhật lần cuối: 06/12/21 08:14:38