07:54 - Thứ tư, 26/10/2022
Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu.
.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

Tên chứng khoán  

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả

Mã chứng khoán 

HHV

Ngày đăng ký cuối cùng  

20/10/2022

Tỉ lệ thực hiện  

1:1

Giá phát hành   

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng  

Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 25/11/2022

Thời gian đăng ký đặt mua  

Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 01/12/2022

VIS
Số lượt đọc: 1886  -  Cập nhật lần cuối: 03/02/23 04:22:47