07:41 - Thứ ba, 20/09/2022
Công ty cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Tên chứng khoán  

Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom

Mã chứng khoán 

ELC

Ngày đăng ký cuối cùng  

15/09/2022

Tỉ lệ thực hiện  

100:22

Giá phát hành   

11.500 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng  

Từ ngày 23/09/2022 đến ngày 07/10/2022

Thời gian đăng ký đặt mua  

Từ ngày 23/09/2022 đến ngày 14/10/2022

VIS
Số lượt đọc: 3248  -  Cập nhật lần cuối: 26/09/23 03:20:15