08:50 - Thứ năm, 13/01/2022
THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh khối lượng chứng khoán và tiền thanh toán đối với giao dịch mua cổ phiếu FLC ngày 10/01/2022)
.

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

                                                                                                                               

                                                                                             THÔNG BÁO

V/v: Điều chỉnh khối lượng chứng khoán và tiền thanh toán

đối với giao dịch mua cổ phiếu FLC ngày 10/01/2022)

Kính gửi: Quý Khách hàng

Theo Quyết định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc điều chỉnh các giao dịch mua chứng khoán FLC đối ứng với giao dịch bán cổ phiếu FLC của Ông Trịnh Văn Quyết, VIS kính gửi thông tin đến Quý Khách hàng về phương án thực hiện như sau:

1. Thông tin điều chỉnh giao dịch:

Các giao dịch Mua FLC vẫn được ghi nhận trên Tài khoản giao dịch chứng khoán  của Quý Khách hàng (Tài khoản);

Tại ngày 12/01/2022 sẽ thực hiện:

- Điêu chỉnh giảm số lượng chứng khoán FLC trên Tài khoản tương ứng với số lượng chứng khoán FLC mà Quý Khách hàng đã đặt mua;

- Hoàn tiền mua FLC (bao gồm cả giá trị khớp lệnh mua kèm phí giao dịch mua đã thu) vào Tài khoản mà Quý Khách hàng đã đặt mua FLC;

- Thời gian thực hiện: Cuối ngày 12/01/2022.

 

2. Đối tượng điều chỉnh: Các Tài khoản theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

 

Trân trọng.

                                                            CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

 

 

VIS
Số lượt đọc: 7642  -  Cập nhật lần cuối: 19/05/22 05:18:33