08:47 - Thứ năm, 13/01/2022
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

 

 

Tên chứng khoán  

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC

Mã chứng khoán 

ACC

Ngày đăng ký cuối cùng  

07/01/2022

Tỉ lệ thực hiện  

1: 2,5

Giá phát hành   

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng  

Từ ngày 13/01/2022 đến ngày 28/01/2022

Thời gian đăng ký đặt mua  

Từ ngày 13/01/2022 đến ngày 10/02/2022        

VIS
Số lượt đọc: 7626  -  Cập nhật lần cuối: 19/05/22 05:18:33