07:56 - Thứ tư, 22/12/2021
Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu
.


 

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

 

 

Tên chứng khoán  

Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Mã chứng khoán 

MED

Ngày đăng ký cuối cùng  

15/12/2021 

Tỉ lệ thực hiện  

1:1 

Giá phát hành   

25.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng  

Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 18/01/2022

Thời gian đăng ký đặt mua  

Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 26/01/2022                                

VIS
Số lượt đọc: 1584  -  Cập nhật lần cuối: 09/06/23 08:33:13