08:19 - Thứ năm, 09/12/2021
Công ty cổ phần Chứng khoán APG thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu
.


Thực hiện quyền mua cổ phiếu

 

 

Tên chứng khoán  

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Mã chứng khoán 

APG

Ngày đăng ký cuối cùng  

03/12/2021 

Tỉ lệ thực hiện  

1:1 

Giá phát hành   

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng  

Từ ngày 14/12/2021 đến ngày 06/01/2022

Thời gian đăng ký đặt mua  

Từ ngày 14/12/2021 đến ngày 10/01/2022                                

VIS
Số lượt đọc: 674  -  Cập nhật lần cuối: 01/07/22 09:36:48