08:14 - Thứ hai, 06/12/2021
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
.

 

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

 

 

Tên chứng khoán  

Cổ phiếu công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Mã chứng khoán 

TCD

Ngày đăng ký cuối cùng  

01/12/2021 

Tỉ lệ thực hiện  

1:1 

Giá phát hành   

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng  

Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 31/12/2021

Thời gian đăng ký đặt mua  

Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 05/01/2022

VIS
Số lượt đọc: 610  -  Cập nhật lần cuối: 15/08/22 09:04:30