09:16 - Thứ năm, 28/10/2021
Công ty cổ phần LICOGI 16 thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu với nội dung như sau:
.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu công ty cổ phần LICOGI 16

Mã chứng khoán

LCG

Ngày đăng ký cuối cùng

21/10/2021

Tỉ lệ thực hiện

115.248.172 : 50.000.000

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 17/11/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 22/11/2021

VIS
Số lượt đọc: 920  -  Cập nhật lần cuối: 15/08/22 09:04:30