09:40 - Thứ tư, 27/10/2021
Công ty cổ phần Damsan thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với nội dung như sau:
.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Damsan

Mã chứng khoán

ADS

Ngày đăng ký cuối cùng

21/10/2021

Tỉ lệ thực hiện

561.389:200.000

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 29/10/2021 đến ngày 12/11/2021;

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 29/10/2021 đến ngày 18/11/2021;

 

VIS
Số lượt đọc: 2340  -  Cập nhật lần cuối: 09/06/23 08:33:13