09:40 - Thứ tư, 27/10/2021
Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu với nội dung như sau:
.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Mã chứng khoán

PHC

Ngày đăng ký cuối cùng

25/10/2021

Tỉ lệ thực hiện

2:1

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 16/11/2021.

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 22/11/2021.

 

VIS
Số lượt đọc: 572  -  Cập nhật lần cuối: 19/05/22 05:18:33