11:29 - Thứ ba, 26/10/2021
Công ty cổ phần Tập đoàn BGI thông báo Quyền mua chứng khoán với nội dung như sau
.

Thực hiện quyền mua chứng khoán

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn BGI

Mã chứng khoán

VC7

Ngày đăng ký cuối cùng

21/10/2021

Tỉ lệ thực hiện

1:1

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 28/10/2021 đến ngày 12/11/2021.

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 28/10/2021 đến ngày 16/11/2021.

 

VIS
Số lượt đọc: 542  -  Cập nhật lần cuối: 19/05/22 05:18:33