04:24 - Thứ ba, 19/10/2021
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu với nội dung như sau:
.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á

Mã chứng khoán

SSB

Ngày đăng ký cuối cùng14/10/2021

Tỉ lệ thực hiện

100:10,1304

Giá phát hành 

15.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 21/10/2021 đến ngày 04/11/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 21/10/2021 đến ngày 10/11/2021

VIS
Số lượt đọc: 5880  -  Cập nhật lần cuối: 01/07/22 09:36:48