10:01 - Thứ sáu, 15/10/2021
Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu với nội dung như sau:
.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công

Mã chứng khoán

TCI

Ngày đăng ký cuối cùng08/10/2021

Tỉ lệ thực hiện

1 : 1

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 01/11/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 08/11/2021

 

VIS
Số lượt đọc: 16702  -  Cập nhật lần cuối: 15/08/22 09:04:30