09:23 - Thứ năm, 14/10/2021
Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với nội dung như sau:
.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

Mã chứng khoán

BNA

Ngày đăng ký cuối cùng08/10/2021

Tỉ lệ thực hiện

1 : 1

Giá phát hành 

20.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 01/11/2021.

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 05/11/2021.

VIS
Số lượt đọc: 8488  -  Cập nhật lần cuối: 19/05/22 05:18:33