03:46 - Thứ tư, 29/09/2021
Công ty Cổ phần Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu
.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam

Mã chứng khoán

CRC

Ngày đăng ký cuối cùng28/09/2021

Tỉ lệ thực hiện

1 : 1

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 05/10/2021 đến ngày 19/10/2021.

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 05/10/2021 đến ngày 25/10/2021.

VIS
Số lượt đọc: 8600  -  Cập nhật lần cuối: 22/03/23 05:51:07