12:23 - Thứ ba, 03/08/2021
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Mã chứng khoán

HVN

Ngày đăng ký cuối cùng30/07/2021

Tỉ lệ thực hiện

56,405920%

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 05/08/2021 đến ngày 07/09/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 05/08/2021 đến ngày 14/09/2021

VIS
Số lượt đọc: 2758  -  Cập nhật lần cuối: 06/12/21 08:14:38