04:08 - Thứ bảy, 17/07/2021
Hướng dẫn sử dụng chức năng nộp tiền vào tài khoản Chứng khoán qua ứng dụng OCB-OMNI
.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG NỘP/CHUYỂN TIỀN VÀO TKGD CHỨNG KHOÁN TẠI VIS

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRÊN OCB OMNI

CÁCH 1: QUA KÊNH OMNI WEB

Bước 1: Đăng nhập

Đăng nhập vào tài khoản OCB tại link: https://omni.ocb.com.vn, chọn mục “Đầu tư” trên màn hình Tổng quan.

 

Bước 2: Chọn Loại dịch vụ “CK Chứng khoán”.

Bước 3: Chọn VISecurities và nhấn nút “Tiếp tục” để chuyển đến màn hình thao tác tính năng.

Bước 4: Truy vấn thông tin

Nhập Số CMND/ CCCD hoặc nhập Số tài khoản chứng khoán để truy vấn Số tài khoản chứng khoán cần chuyển tiền vào.

Bước 5: Chuyển tiền

Sau khi đã truy vấn ra đúng Chủ tài khoản chứng khoán cần chuyển tiền, người dùng thực hiện:

˗          Chọn Số tiểu khoản của tài khoản chứng khoán cần chuyển tiền vào: 00 hoặc 01

˗          Nhập số tiền chuyển mong muốn.

˗          Chọn Tài khoản trích tiền tại của người dùng tại OCB.

ð  Nhấn nút “Tiếp theo” để chuyển đến bước Xác nhận thông tin.

Bước 6: Người dùng kiểm tra lại thông tin Chuyển tiền chứng khoán và thực hiện Lấy OTP để xác thực giao dịch.

Bước 7: Nhận kết quả giao dịch Chuyển tiền chứng khoán VIS.


CÁCH 2: QUA ỨNG DỤNG OMNI APP TRÊN MOBILE

Tải app OCB OMNI trên CH Play hoặc App Store

Bước 1: Đăng nhập

Đăng nhập vào tài khoản OCB tại ứng dụng, chọn mục “Đầu tư” trên màn hình Tổng quan

Bước 2: Chọn đối tác VIS

Chọn Đối tác VIS để chuyển đến màn hình thao tác tính năng Chuyển tiền chứng khoán VIS

Bước 3: Truy vấn thông tin

-         Chọn Tài khoản trích tiền của người dùng tại OCB

-         Nhập Số CMND/ CCCD hoặc nhập Số tài khoản chứng khoán để truy vấn Số tài khoản chứng khoán cần chuyển tiền vào

                                hoặc                              

Bước 4: Chuyển tiền chứng khoán

˗          Chọn Số tiểu khoản của tài khoản chứng khoán cần chuyển tiền vào: 00 hoặc 01

˗          Nhập số tiền chuyển mong muốn.

ð  Nhấn nút “Tiếp theo” để chuyển đến màn hình Xác nhận

Bước 5: Xác nhận thông tin

 

-         Người dùng kiểm tra lại thông tin Chuyển tiền chứng khoán

-         Nhấn nút Lấy OTP để xác thực giao dịch và mã OTP này để hoàn tất nộp tiền

Bước 6: Giao dịch thành công

Nhận kết quả giao dịch Chuyển tiền chứng khoán VIS

VIS
Số lượt đọc: 2174  -  Cập nhật lần cuối: 17/09/21 01:13:42