04:17 - Thứ tư, 07/07/2021
Công ty cổ phần Xây dựng SCG thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng SCG

Mã chứng khoán

SCG

Ngày đăng ký cuối cùng06/07/2021

Tỉ lệ thực hiện

10:7

Giá phát hành 

10.000  đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 15/07/2021 đến ngày 31/07/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 15/07/2021 đến ngày 05/08/2021

VIS
Số lượt đọc: 324  -  Cập nhật lần cuối: 22/09/21 03:18:08