08:30 - Thứ sáu, 25/06/2021
Công ty cổ phần Chứng khoán APG thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán APG

Mã chứng khoán

APG

Ngày đăng ký cuối cùng22/06/2021

Tỉ lệ thực hiện

1:1

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 29/06/2021 đến ngày 13/07/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 29/06/2021 đến ngày 19/07/2021

VIS
Số lượt đọc: 480  -  Cập nhật lần cuối: 22/09/21 03:18:08