07:39 - Thứ ba, 22/06/2021
Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

Mã chứng khoán

ORS

Ngày đăng ký cuối cùng11/06/2021

Tỉ lệ thực hiện

1:1

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 25/06/2021 đến ngày 09/07/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 25/06/2021 đến ngày 16/07/2021

VIS
Số lượt đọc: 328  -  Cập nhật lần cuối: 17/09/21 01:13:42