02:06 - Thứ năm, 20/05/2021
Công ty cổ phần Chứng khoán MB thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Mã chứng khoán

MBS

Ngày đăng ký cuối cùng18/05/2021

Tỉ lệ thực hiện

7:3

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 21/05/2021 đến ngày 07/06/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 21/05/2021 đến ngày 09/06/2021

VIS
Số lượt đọc: 590  -  Cập nhật lần cuối: 27/10/21 09:40:49